"Vad är skrapnos för något - skra vet jag vad det är, men pnos...?"
Gåsblandaren 1950

Avstavningshomografer

En avstavningshomograf är ett ord som kan tolkas som resultatet av minst två olika sammansättningar.
Bildrulle (bil-drulle eller bild-rulle) är ett bra exempel.
Andra exempel är ostrikt och inkastat. Dessa tre exempel klassas här som avstavningshomografer av kategori A .

Inte fullt
 så lysande exempel är kanske 
finkläderoch bordsur.
 Dessa klassas som homografer av 
kategori B, eftersom de tydligt
 bjuder på  en avsedd tolkning 
(fin-kläder resp. bords-ur) 
och en icke avsedd (fink-läder resp.
 bord-sur)
Fredsälg Det finns också en kategori C som kan exemplifieras av ordet plåttermos.Den ganska näraliggande tolkningen plåtter-mos visar sig vid närmare påseende inte vara korrekt eftersom ordet "plåtter" inte råkar existera.
En något mer ingående diskussion av de olika kategorierna finns här

Här till höger (och i ramen längst upp) finns länkar till en samling av dessa avstavningshomografer.

Dessutom finns en liten lek med s.k. geografiska avstavningshomografer inlagd under rubriken Rundtur i Principuttalandet

Varma gubbar är en typ av konstruktioner som kan representeras av exemplen varm korvgubbe och svartvit flugsnapparholk.

Med särskrivningar menas de onaturliga uppdelningar av sammansatta ord i två ord som numera tycks bli allt vanligare. Att en särskrivning kan gå ut över förståelsen visas förhoppningsvis av de listade exemplen (bl.a. Rök fritt!)

 
Dessa listor har inspirerats av deltagare i den kreativa och kunniga diskussionsgruppen swnet.svenska
.

Gunnar Johnsson

Dessa provisoriska sidor uppdaterades senast den 3/1 2010

Nytillskott i listorna markeras med *.
Extremt nya tillskott markeras med **.